Achtergrond

Waar maken de plannen voor Lijn 1 en 2 deel van uit?

In september 2007 besloten de besturen van de twee provincies en twaalf gemeenten van de Regio Groningen-Assen tot oprichting van het project RegioTram. Het project kreeg de opdracht plannen uit te werken voor het openbaar vervoer in de regio, met de tram als belangrijk onderdeel. De plannen voor tramlijnen 1 en 2 in Groningen staan dus niet op zichzelf, maar maken deel uit van een meer omvattend plan voor een spoornetwerk in de hele regio Groningen - Assen. De pagina Sporen naar de toekomst geeft dit plan op hoofdlijnen weer.
De pagina Raamwerk RegioRail geeft aan hoe tram en trein het openbaar vervoer in de regio Groningen-Assen kunnen versterken en welke maatregelen hiervoor nodig zijn.

Artist impressions

Artist impression van de RegioTram

Een voorproefje van hoe het er straks uit ziet.

De tram in...

Hoe de RegioTram er uit komt te zien is nog niet bekend. Hier vindt u beelden uit andere steden.

Feiten & cijfers

Elke werkdag pendelen er zo'n 25.000 mensen tussen Zernike en Hoofdstation. Daarvan komt 60% uit de regio.
Meer feiten en cijfers


© Project RegioTram 2019