Achtergrond

Waar maken de plannen voor Lijn 1 en 2 deel van uit?

In september 2007 besloten de besturen van de twee provincies en twaalf gemeenten van de Regio Groningen-Assen tot oprichting van het project RegioTram. Het project kreeg de opdracht plannen uit te werken voor het openbaar vervoer in de regio, met de tram als belangrijk onderdeel. De plannen voor tramlijnen 1 en 2 in Groningen staan dus niet op zichzelf, maar maken deel uit van een meer omvattend plan voor een spoornetwerk in de hele regio Groningen - Assen. De pagina Sporen naar de toekomst geeft dit plan op hoofdlijnen weer.
De pagina Raamwerk RegioRail geeft aan hoe tram en trein het openbaar vervoer in de regio Groningen-Assen kunnen versterken en welke maatregelen hiervoor nodig zijn.

De tram in...

Hoe de RegioTram er uit komt te zien is nog niet bekend. Hier vindt u beelden uit andere steden.

Feiten & cijfers

Dagelijks reizen meer dan 160.000 mensen naar de stad; om te studeren, te werken, te winkelen of te ontspannen. In 2020 zijn dat er bijna 200.000.
Meer feiten en cijfers

Groninger tramhistorie

Tram in Dresden


© Project RegioTram 2017