Achtergrond

Waar maken de plannen voor Lijn 1 en 2 deel van uit?

In september 2007 besloten de besturen van de twee provincies en twaalf gemeenten van de Regio Groningen-Assen tot oprichting van het project RegioTram. Het project kreeg de opdracht plannen uit te werken voor het openbaar vervoer in de regio, met de tram als belangrijk onderdeel. De plannen voor tramlijnen 1 en 2 in Groningen staan dus niet op zichzelf, maar maken deel uit van een meer omvattend plan voor een spoornetwerk in de hele regio Groningen - Assen. De pagina Sporen naar de toekomst geeft dit plan op hoofdlijnen weer.
De pagina Raamwerk RegioRail geeft aan hoe tram en trein het openbaar vervoer in de regio Groningen-Assen kunnen versterken en welke maatregelen hiervoor nodig zijn.

Artist impressions

Artist impression van de RegioTram

Een voorproefje van hoe het er straks uit ziet.

Interactieve routekaart

Kaart tramnetwerk

Bekijk het tracé van de tramlijnen in Groningen, tussen het Hoofdstation, Zernike en Kardinge.

Groninger tramhistorie

Tram in Dresden


© Project RegioTram 2018