Raamwerk RegioRail

Het spoor als ruggengraat voor een bereikbare Regio Groningen - Assen.

Het nieuwe plan voor een samenhangend regionaal spoornetwerk wordt aangeduid met Raamwerk RegioRail (pdf). De kaart hieronder laat zien hoe het ‘Raamwerk RegioRail’ er in 2040 uit kan zien. Er staan veel maatregelen op het programma. Al in 2020 kan het OV daardoor twee keer zoveel passagiers vervoeren dan nu. De uitvoering van de plannen gebeurt gefaseerd.

Raamwerk Regio 2040

Fase 1: tot 2020

In de eerste fase ligt het accent op de tram in de stad Groningen en op het spoor in de regio. In de regio gaan meer treinen rijden, komen er nieuwe stations en nieuwe verbindingen tussen Groningen en Veendam en Groningen en Heerenveen. Door op het Hoofdstation bestaande treinverbindingen aan elkaar te koppelen ontstaan rechtstreekse verbindingen van Roodeschool of Delfzijl naar station Europapark, of Hoogezand-Sappemeer. En van Leeuwarden naar Assen en Zwolle. De stad Groningen krijgt twee tramlijnen: lijn 1 vanaf het Hoofdstation naar Zernike én lijn 2 naar Kardinge. 

 

Overzicht kosten en dekking eerste fase Raamwerk RegioRail 2020 (in mln. euro's per 2008)  

 

Projecten

Kosten

Beschikbare middelen

Tekort

Tramlijn 1 - Zernike

167

100

67

Tramlijn 2 - Kardinge

132

117

15

Koppeling regionale treindiensten
(Roodeschool/Delfzijl - Nieuweschans/Veendam)

13

 

12

1

Spoorlijn Groningen - Veendam

29

29

-

Frequentieverhoging Groningen - Assen - Zwolle
3 -> 4 treinen per uur

163

163

-

Frequentieverhoging Groningen - Assen
4 -> 6 treinen per uur

 

4

 

0

 

4

Station Assen-Zuid

15

15

-

Frequentieverhoging Groningen - Leeuwarden

122

122

 -

Aanpassing Hoofdstation / vier sporen Europapark

57

0

57

Totaal

702

558

144

 

Fase 2: 2020 - 2040

In de tweede fase kunnen de trams doorrijden naar stations op ongeveer 15 tot 20 km van de stad Groningen: Hoogezand-Sappemeer, Winsum, Bedum en Zuidhorn. En er komt een tramlijn van Hoofdstation naar Martiniziekenhuis, Eelde-Paterswolde, Groningen Airport Eelde en De Punt. De maatregelen tot 2020 zijn concreet uitgewerkt, begroot en gepland. De maatregelen voor de periode 2020 - 2040 moeten beschouwd worden als ideeën en schetsen.

Q-liner

De trein komt niet overal. In de gebieden die met het spoor onvoldoende goed ontsloten worden, rijden Q-liners. Voor de toekomst voorzien we een verdere versterking van het Q-liner-concept op de trajecten van Groningen - Zuidlaren - Gieten – Stadskanaal – Emmen, Assen - Kloosterveen en Peize - Roden – Leek.

 

 

Artist impressions

Artist impression van de RegioTram

Een voorproefje van hoe het er straks uit ziet.

Interactieve routekaart

Kaart tramnetwerk

Bekijk het tracé van de tramlijnen in Groningen, tussen het Hoofdstation, Zernike en Kardinge.

Feiten & cijfers

In de stad Groningen bevinden zich 125.000 arbeidsplaatsen, meer dan de helft van de hele regio.
Meer feiten en cijfers


© Project RegioTram 2019