Sporen naar de toekomst

Het spoor is de ruggengraat van een bereikbare regio.

De plannen voor tramlijnen 1 en 2 in Groningen staan niet op zichzelf. Ze maken deel uit van een veel meer omvattend plan voor een spoornetwerk in de hele Regio Groningen - Assen. Dat plan is gepresenteerd in de nota Sporen naar de toekomst (pdf). Hier gaan we kort in op de belangrijkste onderdelen van het plan.

Auto én hoogwaardig openbaar vervoer

In Noord-Nederland zal de auto onmisbaar blijven. Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat het noodzakelijk autoverkeer vlot kan doorrijden. Dat doen we door knelpunten in de auto-infrastructuur op te lossen en op de drukste verbindingen te zorgen voor een uitstekend alternatief: hoogwaardig openbaar vervoer. Kiezen voor openbaar vervoer is daardoor tegelijk kiezen voor optimale bereikbaarheid voor noodzakelijk autoverkeer.

De ruggengraat van het hoogwaardig OV-systeem is het spoor. Die keuze ligt voor de hand, want veel spoor ligt er al. Vanuit de stad Groningen lopen spoorlijnen in alle richtingen: Assen, Leeuwarden, Roodeschool, Delfzijl en Nieuweschans. We moeten dat uitgebreide netwerk aanpassen aan de eisen van de 21e eeuw, uitbreiden met nieuwe verbindingen naar Veendam en Stadskanaal en naar Leek en Heerenveen en doortrekken tot in de stad Groningen.

Sterke schakels met goede verbindingen

Reizen met het openbaar vervoer is meestal een stukje lopen of fietsen, dan de bus of de trein, eventueel overstappen en tot slot opnieuw een stukje lopen of fietsen. De kwaliteit van het reizen per openbaar vervoer hangt dus af de kwaliteit van de afzonderlijke schakels én de verbindingen tussen die schakels. Dus: comfortabele bussen, treinen en trams, toegankelijke en veilige overstapvoorzieningen (transferia, stations) en een goed aansluitende dienstregeling. Zo wordt een samengestelde reis in de beleving één comfortabel geheel. De tram brengt de bezoekers uit de regio comfortabel en snel naar hun eindbestemming. Voor die reizigers is de tram van groot belang: in 2020 komt meer dan 75% van de tramreizigers uit de regio.

Artist impressions

Artist impression van de RegioTram

Een voorproefje van hoe het er straks uit ziet.

Feiten & cijfers

In de stad Groningen bevinden zich 125.000 arbeidsplaatsen, meer dan de helft van de hele regio.
Meer feiten en cijfers

Groninger tramhistorie

Tram in Dresden


© Project RegioTram 2019