Aanbesteding

Welke combinatie van bedrijven gaat het project RegioTram uitvoeren?

De aanbesteding van de eerste twee tramlijnen is in volle gang. Twee bedrijvencombinaties (consortia) doorlopen verschillende fasen om de aanbesteding gegund te krijgen. In december 2012 wordt bekend welk consortium het project mag uitvoeren.

Soort aanbesteding: DBFMO

Het project RegioTram wordt aanbesteed bij een samenwerkingsverband van verschillende bedrijven, ook wel consortium genoemd. Dit consortium neemt het hele project voor zijn rekening: hij ontwerpt, bouwt, financiert, onderhoudt en exploiteert de tramlijnen. Deze manier van aanbesteden wordt ook wel DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate) genoemd. Het is een vorm van publiek-private samenwerking. In de Aanbestedingsmethode (pdf), met name in de bijlage DBFMO - Contracteringsstrategie, is het verloop van de aanbestedingsprocedure precies omschreven. Hieronder een verkorte weergave.

Verloop

In december 2010 is de aanbesteding van het project RegioTram gestart. De stuurgroep RegioTram heeft drie consortia geselecteerd voor de aanleg van de eerste twee tramlijnen in de stad Groningen. Vervolgens zijn de consortia de Dialoogfase ingegaan.

De Dialoogfase bestaat uit drie subfasen: Plan van Aanpak, Consultatie en Eigenlijke Dialoog. In de Dialoogfase ondervragen de consortia de opdrachtgever over de aanbestedingsdocumenten (de aanbestedingsleidraad, het contract en de zogenoemde outputspecificatie: de eisen en wensen). In deze gesprekken worden de aanbestedingsdocumenten steeds verder gespecificeerd. Eind april 2012 zijn de aanbestedingsdocumenten definitief voor de Eigenlijke Dialoogfase. Op basis hiervan dienen de consortia in de herfst 2012 hun bieding in. Het definitieve besluit tot gunning volgt in december 2012; dan is bekend welk consortium de aanbesteding gegund krijgt.

Marktpartijen

De twee consortia die deelnemen aan de aanbesteding zijn: 

  • Poort in Groningen. Dit consortium bestaat uit BAM PPP, Alstom Transport en Connexxion Holding, met als belangrijke onderopdrachtnemers BAM Rail en Connexxion Openbaar vervoer.
  • TramTeam. Dit consortium bestaat uit Strukton Integrale projecten, Ballast Nedam Concessies en John Laing Investments, met als belangrijke onderopdrachtnemers Strukton Rail, Strukton Civiel, Ballast Nedam en Arriva Openbaar Vervoer.

 

Consortium LinQ (Heijmans-Macquarie) heeft zich in november 2011 teruggetrokken, omdat het verwachtte niet tijdig te kunnen beschikken over een vervoerder met de vereiste specialistische deskundigheid en kennis van regionaal vervoer. Het consortium achtte zich daardoor niet in staat om uiteindelijk een concurrerende bieding te doen. De Groninger gemeenteraad en Provinciale Staten hebben een brief (pdf) ontvangen met daarin vragen en antwoorden over dit besluit.

Artist impressions

Artist impression van de RegioTram

Een voorproefje van hoe het er straks uit ziet.

De tram in...

Hoe de RegioTram er uit komt te zien is nog niet bekend. Hier vindt u beelden uit andere steden.

Feiten & cijfers

Onderzoek wijst uit dat een tramlijn gunstige effecten heeft op economische ontwikkelingen in de wijken waar deze doorheen komt. Zo vormen tramlijnen de nieuwe levensaders voor de stad.
Meer feiten en cijfers


© Project RegioTram 2019