Financiën

Is er voldoende geld voor de verwachte kosten van Lijn 1 en Lijn 2?

De bijdrage van gemeente, provincie, regio en het Rijk, de reizigersopbrengsten en overige inkomsten dekken de verwachte kosten van de eerste twee tramlijnen. Dit blijkt uit onderstaand totaaloverzicht, gebaseerd op de business case. In de business case is berekend of het project RegioTram financieel haalbaar is. Hierin staan de kosten voor de aanleg en de exploitatie van de twee tramlijnen. De business case heeft betrekking op een periode van 25,5 jaar: het gebruik en onderhoud van de tram voor 22,5 jaar, plus drie jaar voor de bouw en aanleg, en de voorbereiding daarvan.


Financieel model


Voor project RegioTram geldt een plafondprijs. De plafondprijs is het maximale bedrag dat gemeente en provincie Groningen bereid zijn te betalen voor het gehele project. Het gaat hierbij om de aanleg, het beheer, het onderhoud en het laten rijden van de tram tot 2038. Deze prijs bedraagt 452,5 miljoen euro. Dit bedrag is bepaald door de kosten en risico's voor de opdrachtgever, van de beschikbare dekking af te trekken. Biedingen boven de plafondprijs zijn niet geldig, waardoor het beschikbare budget niet wordt overschreden.

 

Meer informatie vindt u in de volgende bestanden:

Interactieve routekaart

Kaart tramnetwerk

Bekijk het tracé van de tramlijnen in Groningen, tussen het Hoofdstation, Zernike en Kardinge.

Feiten & cijfers

De cultuurhistorische rijkdom van Groningen is samen met onder meer de stadsarcheoloog in beeld gebracht om tot verantwoorde oplossingen te komen.
Meer feiten en cijfers

Groninger tramhistorie

Tram in Dresden


© Project RegioTram 2017