Planning

Van aanbesteding tot bouw

De aanbesteding van de tramlijnen 1 en 2 en de voorbereidingen op de bouw zijn in volle gang. Dit traject loopt van december 2010 tot eind 2012. Spoedig daarna kan de bouw beginnen. Naar verwachting rijden de trams in de zomer van 2016.

Aanbesteding (december 2010 tot eind 2012)

In december 2010 hebben de gemeente en de provincie Groningen besloten te starten met de aanbesteding van de eerste twee tramlijnen in de stad. Drie bedrijvencombinaties (consortia) zijn uitgenodigd om een plan van aanpak te maken voor het hele project: van de bouw van de tramlijnen tot en met het onderhoud daarvan en de uitvoering van de dienstregeling, 22,5 jaar lang. Eén van de drie partijen heeft zich teruggetrokken. De andere twee, Poort in Groningen en TramTeam, bieden hun plan van aanpak in de herfst van 2012 aan. Eind 2012 beslissen de gemeente en de provincie welk consortium de opdracht krijgt.

Voorbereiding bouw (tot eind 2012)

Parallel aan de aanbestedingsprocedure zijn alle tracédelen uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp. Dit bevat de eisen waaraan de tramlijnen en de omgeving straks moeten voldoen. Op basis van deze eisen werken de consortia dit ontwerp verder uit. Daarnaast worden voor alle tracédelen bestemmingsplannen gemaakt. Deze moeten in werking zijn voor de bouw van de tramlijnen kan beginnen. Ook de benodigde vergunningen (zoals bouwvergunningen) moeten dan zijn aangevraagd. Tot slot worden voor de bouw afspraken gemaakt met nutsbedrijven, over de kabels en leidingen die moeten worden verlegd. 

Bouw (voorjaar 2013 tot eerste helft 2016)

In het voorjaar van 2013 start de aanleg van de tramlijnen. De bouw hiervan duurt ongeveer drie jaar. De verwachting is dat beide trams in de zomer van 2016 rijden. Definitieve zekerheid hierover is er niet: de bouwplanning is een ingewikkeld proces, waarbij rekening moet worden gehouden met tal van andere werkzaamheden in en rond de stad Groningen. Eén van de eisen bij de aanbesteding voor de bouw is dat overlast zoveel mogelijk wordt beperkt en de bereikbaarheid van de stad gegarandeerd. De plannen van aanpak van de consortia worden hier ook op beoordeeld.

Artist impressions

Artist impression van de RegioTram

Een voorproefje van hoe het er straks uit ziet.

De tram in...

Hoe de RegioTram er uit komt te zien is nog niet bekend. Hier vindt u beelden uit andere steden.

Feiten & cijfers

RegioTram is het idee van de Regio Groningen - Assen, Provincie Groningen en gemeente Groningen, om de bereikbaarheid van de regio en de stad op een duurzame manier te verbeteren.
Meer feiten en cijfers


© Project RegioTram 2019