Waarom

De Regio Groningen - Assen is de economische motor van het Noorden. En die moet wel draaiende blijven.

De stad Groningen speelt een centrale rol in de gehele regio. Hier bevinden zich 125.000 arbeidsplaatsen - meer dan de helft van de hele regio - de Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool, het UMCG, het Martiniziekenhuis, enz. Dagelijks trekken meer dan 160.000 mensen naar de stad. Om te studeren, te werken, te winkelen of te ontspannen. Deze aantallen worden alleen maar hoger. Recent onderzoek toont aan dat in 2020 het aantal dagelijkse bezoekers 215.000 bedraagt.

Probleem

Zo'n driekwart van de huidige bezoekers komt nu met de auto. Het merendeel van de werkgelegenheid en de voorzieningen ligt, als gevolg van het succesvolle 'compacte stad'-beleid, in de Groninger binnenstad. De meeste bezoekers moeten dus in de binnenstad zijn. De gevolgen laten zich raden: de wegen raken verstopt en parkeergarages zitten vol. Verdere groei van autoverkeer in de stad is bijna onmogelijk. Maar ook het openbaar vervoer kan, in de huidige vorm, verdere groei niet aan. Er kunnen geen bussen meer bij. Zo dreigt de stad onbereikbaar te worden. Een ramp voor zowel de stad als de regio.

Oplossing

Wie de files en het aantal bussen op het Hoofdstation en de Grote Markt ziet, weet dat meer van hetzelfde geen oplossing biedt voor de lange termijn. De RegioTram is een van de maatregelen die het tij kan keren. Het onderzoek De pragmatiek van doorkoppeling (pdf) toont aan dat een tram in Groningen een uitstekend alternatief is voor de overbezette buslijnen. Trams zijn schoner, stiller, sneller en de capaciteit is veel groter. Ook de onderzoeken naar alternatieven, het Busknopenmodel (pdf) en de toevoeging van Dubbelgelede bussen (pdf), wijzen dit uit. In andere steden die de tram hebben (her)ingevoerd blijkt dat het openbaar vervoergebruik met sprongen vooruitgaat dankzij de betrouwbaarheid en hoogwaardige uitstraling van moderne trams. Door de komst van de RegioTram blijft de stad in de toekomst bereikbaar. Bussen verdwijnen van de Grote Markt, waardoor de binnenstad leefbaarder wordt en door slimme inpassing biedt het kansen voor de nieuwe Oostwand van de Grote Markt en het nieuwe Forum. 

Er liggen ook kansen op economisch en sociaal maatschappelijk vlak. Locaties langs de lijn zijn gewilde plekken voor ondernemers en projectontwikkelaars om in te investeren. Daardoor zal er meer 'leven' ontstaan. Wijken en buurten krijgen een nieuwe impuls. Er ontstaan kansen voor stadsvernieuwing en daarmee voor een beter imago van verschillende wijken/buurten. Zo vormen de twee tramlijnen de nieuwe levensaders voor de stad.

Artist impressions

Artist impression van de RegioTram

Een voorproefje van hoe het er straks uit ziet.

De tram in...

Hoe de RegioTram er uit komt te zien is nog niet bekend. Hier vindt u beelden uit andere steden.

Feiten & cijfers

In de stad Groningen bevinden zich 125.000 arbeidsplaatsen, meer dan de helft van de hele regio.
Meer feiten en cijfers


© Project RegioTram 2019