Lijn 1 en 2 verbonden

De Koppelingsvariant: met één overstap meer mogelijkheden

Gemeente en provincie Groningen hebben positief geoordeeld over de Koppelingsvariant, die is bedacht door inwoners van de wijk Beijum (het voorstel van de Bewonersorganisatie Beijum (pdf)). Door beide tramlijnen te koppelen via een overstaphalte ontstaat een derde tramverbinding, tussen Kardinge en Zernike. Zo zijn, naast het UMCG, ook andere grote publiekstrekkers in de stad straks per tram te bereiken, vanuit verschillende windrichtingen. Zowel voor reizigers uit de regio, als voor inwoners van de stad is dat aantrekkelijk. Volgens vervoersprognoses nemen de reizigersaantallen hierdoor toe, wat de exploitatie van de tram goedkoper maakt. De gemeente beschouwt de komst van de tram als een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van deze nieuwbouwwijk tussen het UMCG-terrein en het Ebbingekwartier. De tracés zijn ook eenvoudiger in te passen. 

Koppelingsvariant A

Alle afwegingen met betrekking tot de Koppelingsvariant kunt u lezen in De Koppelingsvariant uitgewerkt (pdf).  Lees ook een gedicht (pdf) over de zoektocht naar de koppeling van de twee tramlijnen.

Interactieve routekaart

Kaart tramnetwerk

Bekijk het tracé van de tramlijnen in Groningen, tussen het Hoofdstation, Zernike en Kardinge.

Feiten & cijfers

Dagelijks reizen meer dan 160.000 mensen naar de stad; om te studeren, te werken, te winkelen of te ontspannen. In 2020 zijn dat er bijna 200.000.
Meer feiten en cijfers

Groninger tramhistorie

Tram in Dresden


© Project RegioTram 2017