Lijn 1 en 2 verbonden

De Koppelingsvariant: met één overstap meer mogelijkheden

Gemeente en provincie Groningen hebben positief geoordeeld over de Koppelingsvariant, die is bedacht door inwoners van de wijk Beijum (het voorstel van de Bewonersorganisatie Beijum (pdf)). Door beide tramlijnen te koppelen via een overstaphalte ontstaat een derde tramverbinding, tussen Kardinge en Zernike. Zo zijn, naast het UMCG, ook andere grote publiekstrekkers in de stad straks per tram te bereiken, vanuit verschillende windrichtingen. Zowel voor reizigers uit de regio, als voor inwoners van de stad is dat aantrekkelijk. Volgens vervoersprognoses nemen de reizigersaantallen hierdoor toe, wat de exploitatie van de tram goedkoper maakt. De gemeente beschouwt de komst van de tram als een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van deze nieuwbouwwijk tussen het UMCG-terrein en het Ebbingekwartier. De tracés zijn ook eenvoudiger in te passen. 

Koppelingsvariant A

Alle afwegingen met betrekking tot de Koppelingsvariant kunt u lezen in De Koppelingsvariant uitgewerkt (pdf).  Lees ook een gedicht (pdf) over de zoektocht naar de koppeling van de twee tramlijnen.

Artist impressions

Artist impression van de RegioTram

Een voorproefje van hoe het er straks uit ziet.

De tram in...

Hoe de RegioTram er uit komt te zien is nog niet bekend. Hier vindt u beelden uit andere steden.

Feiten & cijfers

Onderzoek toont aan dat een tram een uitstekend alternatief is voor overbezette buslijnen. Trams zijn schoner, stiller, sneller en hun capaciteit is groter.
Meer feiten en cijfers


© Project RegioTram 2018