Stap in, praat mee!

Wat vindt u van de Regiotram?

U kunt via het reguliere contactformulier een algemene vraag stellen of uw mening achterlaten over het project.

Klankbordgroepen

In 2008 zijn het bevolkingsplatform en het bedrijvenplatform opgericht. In 2011 is daar het gebruikersplatform aan toegevoegd. De platforms hebben feedback gegeven op voorstellen van het project RegioTram. Bovendien hebben zij zelf suggesties en ideeën aangedragen. Mede dankzij de inbreng van de platforms is een Voorlopig Ontwerp van Lijn 1 en Lijn 2 gemaakt dat kan rekenen op een breed draagvlak in stad en regio. Het Voorlopig Ontwerp wordt nu besproken met de marktpartijen die meedoen aan de aanbesteding. Zij werken dit verder uit in een Definitief Ontwerp.

Met de aanbesteding is een nieuwe fase van het project aangebroken. In deze fase zijn directe inspraak en participatie niet meer mogelijk. Daarom zijn de platforms inmiddels opgeheven.

Artist impressions

Artist impression van de RegioTram

Een voorproefje van hoe het er straks uit ziet.

Interactieve routekaart

Kaart tramnetwerk

Bekijk het tracé van de tramlijnen in Groningen, tussen het Hoofdstation, Zernike en Kardinge.

Feiten & cijfers

Alle bomen langs het tracé zijn nauwkeurig in beeld gebracht, zodat we weten welke vervangen moeten worden.
Meer feiten en cijfers


© Project RegioTram 2019